Huisregels

Om het festival voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal huisregels opgesteld. De meeste zijn vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid hebben we ze hier allemaal voor je op een rijtje gezet. Bij binnenkomst ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels. Voor jou en onze veiligheid!

ATTENTIE
Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

Toegangsbewijs
Wij kunnen je alleen toegang tot het festival verschaffen indien je in bezit bent van een geldig toegangsbewijs. Deze kunnen gekocht worden via de ticketpagina op de website van het Albert Heijn Sportfestijn. Eenmaal aangeschafte kaarten worden niet teruggenomen.

Programma
Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zicht het recht voor het programma te wijzigen.

Pin only
Op het festival kun je alleen met je pinpas betalen.
Schoon park
AH Sportfestijn doet er alles aan om het festivalterrein zo schoon mogelijk te houden. Er zijn voldoende afvalbakken die over het hele terrein te vinden zijn. Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak.

EHBO
Er bevinden zich verschillende EHBO posten op het terrein. Zij bieden hier de gehele dag professionele hulp. Zie je anderen die hulp nodig hebben? Waarschuw zo snel mogelijk de infobalies of security. Zij staan in direct contact met de EHBO.

Geluidsoverlast
Denk aan de buurt en de bewoners qua geluidsoverlast!

Fietsen
Zet je fiets op een daarvoor bestemde plek.

Eigen consumpties verboden
Het is niet toegestaan om drank, etenswaren, drugs, wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen naar binnen te nemen. Eigen consumpties kunnen bij controle in beslag worden genomen. Glas en blik zijn verboden in het Zuiderpark. Op het festivalterrein zijn diverse cateringpunten voor drank en food.

Onwenselijk gedrag
Hinderlijk en/of agressief gedrag kan leiden tot verwijdering en ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein. Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.

Wildplassen verboden
Er zijn verschillende wc's op het terrein aanwezig. De politie en security controleert streng op wildplassen, dus riskeer geen boete. 

Video-, foto- en geluidsopnamen
Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Eenieder die ons evenement bezoekt gaat hiermee akkoord.
Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.

Huisdieren
Huisdieren worden, in het belang van huisdier, niet toegelaten.

Promotionele activiteiten
Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

Alcoholbeleid
Wij schenken geen alcohol op het AH Sportfestijn. 

Onder invloed
Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol. De persoon die aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (dag) kaarten en/of reiskosten.

Eigen risico
Betreden van het evenemententerrein is op eigen risico. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Diefstal
Op het festival zijn beperkt lockers aanwezig. De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. Wij adviseren om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het festival.

Openbare orde
In nauwe samenwerking met overheid en politie doet de organisatie er alles aan om zorg te dragen voor jouw veiligheid. Veel extra maatregelen zullen niet direct zichtbaar zijn, maar je kunt er zeker van zijn dat er alles aan wordt gedaan om het AH Sportfestijn zo ordelijk en veilig mogelijk te laten verlopen.

Geen drugsbezit
Geen drugsbezit toegestaan in het Zuiderpark of in de directe omgeving daarvan.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het festival weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten.

We rekenen op ieders medewerking voor een mooi evenement! Lekker sporten, lekker eten en geniet!


Op het Albert Heijn Sportfestijn is de Nederlandse wetgeving van kracht.