Sportbonden: helpen om lang te blijven sporten

Sporten kan op heel veel manieren: alleen of in groepsverband, recreatief of in een competitie. Ongeveer de helft van de mensen die in Nederland aan sport doet, doet dat bij een sportclub die lid is van een sportbond aangesloten bij NOC*NSF.

Voordelen voor sportclubs en sporters

Sportclubs die aangesloten zijn bij een landelijke sportbond hebben een aantal voordelen, die ook doorwerken naar hun leden. Zo kunnen ze deelnemen aan landelijke en regionale competities, en zelfs internationaal natuurlijk. Daarnaast krijgen de sportclubs van hun bond vaak ondersteuning op heel veel terreinen, zoals bij de ledenadministratie, hun accommodatiebeleid, enzovoort. De sportbonden helpen de clubs ook door bijvoorbeeld minimale veiligheidseisen te garanderen. Of zij certificeren de sportclubs om te laten zien dat ze zich aan allerlei regels houden. Verder kunnen deze sportclubs trainers en coaches opleidingen laten volgen die door de sportbond georganiseerd worden. Door deze begeleiding door gediplomeerd kader is ook een bepaalde kwaliteit van lesgeven gegarandeerd. Zeker als het gaat om kinderen is een dergelijke garantie van een pedagogisch klimaat waardevol.

Langer volhouden

Ongeveer 25.000 sportclubs zijn via hun sportbond aangesloten bij NOC*NSF. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling van NOC*NSF: “Hoewel sportclubs, mede door de bezuinigingen, moeilijke tijden meemaken, zijn ze nog steeds aantrekkelijk voor miljoenen Nederlanders. Wat het sporten betreft is er wel een verschuiving te zien: meer mensen worden ook actief buiten  clubverband. NOC*NSF juicht dit toe, iedereen moet de sport beoefenen zoals hij of zij dat graag wil. Maar het is wel zo dat sporten bij een club leidt tot meer langdurige sportbeoefening. Sport je individueel, dan houd je het gemiddeld zeven weken vol. In groepsverband en onder goede begeleiding is dat gemiddeld zeven maanden.”

Bekijk alle sportactiviteiten